Onze mensen

Gemeenteraadslid

Fractieleider Groen-sp.a

Bestuurder bij Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) met raadgevende stem 

Thema's in de gemeenteraad: mobiliteit, openbare werken, ruimtelijke ordening en stedenbouw, de Waaslandhaven, de polderdorpen en landbouw

Contact:

Mail: kristien.hulstaert@groen.be

Facebook: kijk hier

Gemeenteraadslid

Lid Politieraad Waasland-Noord

Thema's in de gemeenteraad: milieu en natuur, energie, cultuur, jeugd, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking

Contact:

Mail: geert.noppe@groen.be

Facebook: kijk hier

Meer info over Geert:

Geert is 40 jaar, man van Hilde Roelandt, papa van Marthe (8) en Korneel (6). Hij is muzikant bij o.a. Yevgueni en Walrus. Hij woont in Melsele en studeerde pedagogische wetenschappen.

Hij was actief als:

- lid RVB Kunstlabaarg Melsele

- lid RvB Lokaalbeheer Chiro Gerolf Melsele

- organisator vluchtelingenbenefiet 2015 Togenblik

- coördinator Kindererechtencoalite Vlaanderen en stafmedewerker VVS (Studentenkoepel Vlaanderen).

- jeugdleider Chiro Melsele, jeugdleider VP Melsele, monitor bijzondere jeugdzorg CM

Gemeenteraadslid

Bestuurslid Ibogem (waarnemend lid)

Thema's in de gemeenteraad: sport, milieubeleid, lokale economie en ruimtelijke ordening

Contact:

Mail: stijn.demunck@groen.be

Facebook: kijk hier

Twitter: @de_munc

Meer info over Stijn:

Stijn is 47 jaar, getrouwd met Lieve en vader van Lieselot en Benjamin. Hij geeft al meer dan 20 jaar les op de Sint-Rafaëlschool, buitengewoon onderwijs te Beveren.

Stijn is daarnaast ook nog actief als:

- voorzitter van vzw Scoutsgroep Sint-Hiëronymus Beveren

- voorzitter van de Viva Foundation 9120, organisator van de Viva-zomerfeesten (Gerard Van Gervenstraat, Beveren)

- navormer Bushcraft

Provincieraadslid Oost-Vlaanderen

Thema's: natuur, milieu, water, energie en klimaat, mobiliteit, landbouw en platteland, noord-zuid thema's, welzijn, cultuur en vorming

Contact:

Mail: riet.gillis@gmail.com

Voorzitter Groen Beveren

Lid Gecoro (Gemeentelijke raad voor Ruimtelijke Ordening)

Contact:

Mail: bram.massar@groen.be

Facebook: kijk hier

Twitter: @BramMassar

Meer info over Bram:

Bram is 37 jaar en werkt als bankbediende voor ING België. Hij adviseert bedrijven om betalingszekerheid te bekomen wanneer ze exporteren.

Bram is daarnaast ook actief als:

- voorzitter van wijkcomité De Stekelbeek (Molenbeekweg - Kruisbessenlaan)

- penningmeester bij Parochiale Werken van Melsele

- redactielid bij de Melseelse dorpskrant Bombardon

- lid van de Algemene Vergadering van Jeugdhuis Djem (als ex-voorzitter van het jeugdhuis)

- lid van voetbalploeg Dinamo Djem (Melsele)

- lid van wielerploeg WTC De Kadans (Melsele)

- lid van de Djem Devils (supportersclub Rode Duivels uit Melsele)

Secretaris Groen Beveren

Lijsttrekker Groen-sp.a voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14/10/2018

Contact:

Mail: ann.verm@gmail.com

Facebook: kijk hier

Twitter: @anne_verm

Meer info over Ann:

Ann is 40 jaar, mama van 2 dochters (Jade 11 en Nette 9) en werkt bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ze ijvert voor gelijke onderwijskansen voor vluchtelingen en asielzoekers. Voordien werkte ze als leraar en coördinator op de Sint-Maarten Bovenschool in Beveren. Daar was ze naast lesgeven ook betrokken was bij burgerschapseducatie, gelijke kansen onderwijs, psychosociale zorg en onthaalonderwijs voor nieuwkomers. Vanuit een actief scoutsverleden en een aantal jaren vrijwilliger bij Oxfam (Wereldwinkel) en het stiltehuis De Rank is ze altijd in beweging geweest om zich maatschappelijk te engageren. Zo is ze nu groepsverantwoordelijke van Voedselteam Beveren, is ze actief bij Gastvrij Beveren en al jaren betrokken bij de werking van Groen, als secretaris van de groep.

Penningmeester Groen Beveren

Contact:

Mail: marc.alenus@scarlet.be

Facebook: kijk hier

Twitter: @AlenusMarc

Meer info over Marc:

Marc is achtenveertig en vader van vier kinderen. Na twaalf jaar vrijwilligerswerk op Speelplein Bartje was een loopbaan in het onderwijs het logische vervolg. Na zestien jaar les te geven in Beveren, is hij nu tien jaar directeur van een een basisschool in Sint-Niklaas.
Marc is ook een muziekfreak. Zijn liefde voor taal en muziek kan hij kwijt bij daMusic.be. In de vrije tijd die dan nog overblijft, begeleidt hij een jonge Iraakse vluchteling.

Bestuurslid Groen Beveren

Contact:

Mail: jan.verstraeten@gmail.com