Socialer

Na de afschaffing van de gezinspremie in 2013 stelden we een 'kindcheque' voor. De meerderheid weigert en bespaart zo ten koste van de kwestbare gezinnen.

We drongen aan om de rusthuisprijzen betaalbaar te houden. Het bestuur verhoogde ze nog net.

Sinds 2013: 64 vragen en voorstellen.

Enkele hoogtepunten:

  • Voorstel inrichten stembureau's in woonzorgcentra (25/02/2014 en 25/04/2017)
  • Vraag over dreigend tekort Bevers onderwijs (27/10/2015)
  • Vraag aanvullende gemeentebelasting op onroerende voorheffing (17/12/2013)
  • Voorstel tot omvorming sociale premies of kindcheque (25/02/2014, 27/05/2014, 16/12/2014 en 27/01/2015)

Actueel

Het gemeentebestuur onderzoekt de mogelijkheid om stembureaus in te richten in woonzorgcentra. Het verzoek van Groen-sp.a werd positief onthaald.

Het aantal erkende plaatsen in Vlaamse woonzorgcentra bedraagt momenteel nagenoeg 70.000. Samen met het aantal erkende plaatsen in serviceflats komt men op een totaal van meer dan 86.000. Met zowat 61.000 zorgbehoevenden in de...

Groen-sp.a stemde op de gemeenteraad in met de oprichting van het Zorgbedrijf Waasland. Maar we gaven toch enkele bezorgdheden mee. Het Zorgbedrijf kan een antwoord geven op twee maatschappelijke uitdagingen: de vergrijzing en de dreigende commercialisering. Om het publieke zorgaanbod in stand te houden, is een grotere schaal en dus een vereniging van krachten nodig. Maar het is ook geen...