Mobieler

Al in 2013 stelden we fietsstraten voor. Nu zijn ze zichtbaar in Beveren.

Onze luide vraag: geen doorgaand vrachtverkeer in de dorpskernen. De meerderheid volgt dit nu.

Sinds 2013: 74 vragen en voorstellen in de Beverse gemeenteraad.

Enkele hoogtepunten:

  • Verbod op vrachtverkeer tijdens schoolspits (28/03/2017) / vraag sluipverkeer in fileleed in dorpskernen (25/4/2017) / motie verbod op doorgaand vrachtverkeer in dorpskernen goedgekeurd (30/05/2017)
  • Voorstel behoud fietspunt aan tramterminus in Melsele (28/05/2013)
  • Vraag heraanleg N450 en N70 (01/07/2013 en 05/11/2013) en oversteekplaatsen N70 (29/11/2016)
  • Voorstel deelname autoloze zondag goedgekeurd (29/04/2014)
  • Voorstel inrichten fietsstraten (24/09/2013) en opvolging (23/09/2014, 23/02/2016, 31/05/2016 en 25/10/2016)
  • Vraag over mobiliteitsplan (15/12/2015)
  • Veiligheid overwegen havengebied (25/10/2016)

 

Actueel

De gemeenteraad van Beveren keurde unaniem de tonnagebeperking op de N450 in Melsele goed. Dat gaat over de straten Schoolstraat, Dijkstraat en Melseledijk. Groen-sp.a is heel blij dat er eindelijk naar de inwoners en hen geluisterd wordt. “Onze vraag naar een tonnagebeperking en een verbod op doorgaand vrachtverkeer op gewestwegen stamt al uit de vorige legislatuur”, zegt Kristien...

Groen-sp.a is verbolgen dat de Ciamberlanidreef geen fietspad krijgt. Het gemeentebestuur van CD&V en N-VA gaat enkel suggestiestroken schilderen. “Met zoveel fietsers in de straat is een fietspad essentieel en een zone 30 het minimum in geval van suggestiestroken” zegt Kristien Hulstaert.

De gemeenteraad keurde de uitvoeren van wegen- en rioleringswerken goed...

Geert Noppe (Groen-sp.a) klaagt de gebrekkige controle op de tonnagebeperking in Vrasene aan. “Het plaatsen van een verkeersbord is niet voldoende. Er moet ook toezicht zijn”, zegt hij.

Groen-sp.a heeft de voorbije jaren continu aandacht gevraagd voor de negatieve gevolgen van het doorgaand vrachtverkeer. De effecten op gezondheid, verkeerveiligheid, mobiliteit en...

Pagina's