Groener

Voortdurend kwamen we tussen voor het behoud van open ruimte bij verkavelingen en grote projecten.

We blijven vragen om de luchtkwaliteit te meten en maatregelen te nemen.

Sinds 2013: 94 vragen en voorstellen op de Beverse gemeenteraad.

Enkele hoogtepunten:

  • Voorstel tot beslissing niet-verkoop gronden gebied glastuinbouwzone (29/01/2013)
  • Vraag plannen woonuitbreidingsgebied Middenheide/Duivendam (29/01/2013, 23/09/2014)
  • Vraag verkavelingsaanvraag Meersengebied Melsele (26/03/2013), vraag tot afwijzen vraag Matexi om bos te rooien in Meersen-Nord (25/02/2014) en opvolging (27/09/2016)
  • Vraag verkaveling Farnèselaan-Gaverlandstraat Melsele (01/07/2013)
  • Vraag verkaveling Snoekstraat-Pauwstraat Melsele (27/01/2014)
  • Vraag over slechte score Beveren op groennorm: nood aan meer toegankelijke natuur (29/04/2014)
  • Vraag naar extra metingen fijnstof, luchtkwaliteit (27/01/2015, 24/02/2015, 23/06/2015, 27/09/2016 en 31/01/2017)
  • Vraag naar participatie burgers in windmolenprojecten (24/02/2015) / voorstel Wase energiecoöperatie positief onthaald (26/04/2016)
  • Vraag over gebrek gemeentelijke visie op inbreidingsgebieden (31/05/2016) en opvolging (27/06/2017)
  • Vraag verkaveling binnengebied Beveren-Zuid (25/10/2016)

Actueel

Raadslid Geert Noppe (Groen-sp.a) vroeg op de gemeenteraad aandacht voor het nieuwe luchtkwaliteitsmodel van het VITO/VMM. Het model geeft een overzicht van de uitstoot van stikstofdioxide in Vlaanderen. Er kan tot op straatniveau worden gekeken.

Onder krantenkoppen als ‘Luchtvervuiling in Vlaanderen slechter dan gedacht’ en ‘Niet alleen in de steden maar ook in...

Raadslid Stijn De Munck (Groen-sp.a) stelde opnieuw de vraag aan het college wanneer de vernieuwde milieuraad van start kan gaan. De milieuraad staat al twee jaar op non-actief. De neuzen in het college stonden niet altijd in dezelfde richting. Na lang aandringen van Groen-sp.a ziet het er dan toch naar uit dat in Beveren weer een volwaardige milieuraad van start mag gaan....

Midden november werd een veertig bomen gekapt in de nieuwe beeweg op het Gaverland in Melsele. Vorige jaren was dit kappen ook het geval maar op zeer beperkte schaal. Een kapvergunning hing niet uit en men kon ook niet bevestigen of er een afgeleverd was. “Na de kaalslag in de  Meersen verdwijnen nu wederom tientallen bomen in Melsele terwijl er juist zouden moeten bijkomen”, stelt...

Pagina's