Beter bestuurd

We publiceerden de mandaten en vergoedingen van onze raadsleden en vroegen dat ook van de andere partijen.

Belastingen verhogen en een duur administratief centrum bouwen, gaan voor ons niet samen.

Sinds 2013: 65 vragen en voorstellen in de Beverse gemeenteraad.

Enkele hoogtepunten:

  • Vraag over de prijs van schoolzwemmen in nieuw zwembad (26/02/2013)
  • Vraag inbraakpreventie jeugdlokalen (01/07/2013) en opvolging (27/06/2017)
  • Vraag reglement ondersteuning jeugdverenigingen (17/12/2013 en 31/03/2015)
  • Vraag naar eerlijke bestemming gelden uit ontbinding vzw Gemeentelijke Jeugdcentra (21/10/2014)
  • Vragen opvang vluchtelingen (26/05/2015, 27/10/2015, 24/11/2015, 15/12/2015 en 23/02/2016)
  • Vraag hervorming jeugddienst (22/09/2015)
  • Vraag om overschot CC Ter Vesten voor cultuur te bestemmen (27/09/2016)
  • Vraag toekomstig gebruik kerken (21/02/2017 en 30/05/2017)

Actueel

copyright: Kristof Pieters

Groen en sp.a in Beveren hebben de lijsttrekker, lijstduwer en topplaatsen op hun gezamenlijke lijst bekend gemaakt. Lijsttrekker wordt Ann Vermeulen, 40 jaar, bestuurslid en secretaris van Groen Beveren. Op de tweede plaats staat Issam Benali, het gemeenteraadslid van sp.a. De derde plaats gaat naar de 22-jarige Méline Rovillard (sp.a)....

De toekomst bepalen we samen! Laat ons luisteren naar elkaar. Wat zijn jullie dromen, jullie verwachtingen voor de toekomst van Beveren? Het wordt een avond om ideeën uit te wisselen over die thema's die er volgens jou toe doen. Iedereen is welkom. 100 procent interactief, in kleine groepjes, met zoveel mogelijk mensen, meningen en kleuren aan tafel bespreken we hoe...

Begin deze zomer ontdekte ons provincieraadslid Riet Gillis onregelmatigheden in de onkostennota's van gedeputeerde Geert Versnick. Nu blijkt dat het probleem groter is dan gedacht: de provisierekeningen van de dienst Economie, Europese en internationale samenwerking van de provincie Oost-Vlaanderen worden niet behandeld conform het reglement dat de deputatie goedkeurde....

Pagina's