Actueel

Eind januari pakte minister Weyts uit met de plannen rond uitbreiding van de haven van Antwerpen. De geplande uitbreiding ligt voornamelijk op Bevers grondgebied. Groen-sp.a is zwaar ontgoocheld en bezorgd. “De beleidsmakers aan de overkant van de Schelde beseffen niet hoe dramatisch de toestand in het Waasland nu al is”, zegt fractieleider Kristien Hulstaert.

Het...

Raadslid Geert Noppe (Groen-sp.a) vroeg op de gemeenteraad aandacht voor het nieuwe luchtkwaliteitsmodel van het VITO/VMM. Het model geeft een overzicht van de uitstoot van stikstofdioxide in Vlaanderen. Er kan tot op straatniveau worden gekeken.

Onder krantenkoppen als ‘Luchtvervuiling in Vlaanderen slechter dan gedacht’ en ‘Niet alleen in de steden maar ook in...

In Melsele wordt een nieuw urneveld aangelegd. “Dit is een uitgelezen kans om er deels of geheel een eco-urneveld van te maken”, stelt Groen-sp.a gemeenteraadslid Stijn De Munck.
 
“Wanneer men vandaag kijkt naar de evolutie van de uitvaartwereld in ons land, kan men duidelijk zien dat crematie nog altijd aan een opmars bezig is. Deze opmars is amper te stoppen...

Midden december werd er eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Glazenleeuwstraat. Groen-sp.a had vragen rond deze aanpassingen. "Zowel inwoners als handelaars werden onvoldoende betrokken", zegt Kristien Hulstaert. Kort na de gemeenteraad startte de schepen alsnog inspraakmomenten op.

Het stuk Glazenleeuwstraat tussen IJzerhand en het kruispunt met de...

Raadslid Stijn De Munck (Groen-sp.a) stelde opnieuw de vraag aan het college wanneer de vernieuwde milieuraad van start kan gaan. De milieuraad staat al twee jaar op non-actief. De neuzen in het college stonden niet altijd in dezelfde richting. Na lang aandringen van Groen-sp.a ziet het er dan toch naar uit dat in Beveren weer een volwaardige milieuraad van start mag gaan....

Midden november werd een veertig bomen gekapt in de nieuwe beeweg op het Gaverland in Melsele. Vorige jaren was dit kappen ook het geval maar op zeer beperkte schaal. Een kapvergunning hing niet uit en men kon ook niet bevestigen of er een afgeleverd was. “Na de kaalslag in de  Meersen verdwijnen nu wederom tientallen bomen in Melsele terwijl er juist zouden moeten bijkomen”, stelt...

Afgelopen zaterdag 27 januari vond in zaal Korenheie in Melsele, ook gekend als de schuur van het kunstcollectief Kunstlabaarg, de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats van Groen Beveren. De plaatselijke afdeling stelde zijn topkandidaten voor op de gezamenlijke Groen-sp.a lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober van dit jaar.

Ann Vermeulen trekt de lijst Groen-sp.a in...

De winkelwandelstraat Warande Shopping bestaat in februari 2018 negen jaar en heeft opnieuw te kampen met leegstand. “Er verlaten drie winkeliers de Warande. We zijn al een tijd bezorgd, deze structurele leegstand valt op”, zegt gemeenteraadslid Stijn De Munck.

De Munck lijst op. “Van de 65 units staan er nu 10 leeg, zes panden in leegstaand, één hoekpand leeg...

Het kerkenbeleidsplan heeft als opzet een gezamenlijke visie te formuleren over het toekomstig gebruik van de elf kerken in Beveren. Groen-sp.a toonde aan dat er veel te weinig overleg is gebeurd. Het plan komt tot stand in dialoog tussen kerkbesturen en gemeentebesturen. Bij voorkeur worden ook organisaties uit het sociale en culturele leven van de gemeente betrokken. Dat overleg heeft niet...

In het algemeen valt het op hoe groot de verschillen tussen de portefeuilles van de schepenen zijn. Voor sommige bevoegdheden wordt er met serieuze budgetten gegoocheld, zoals ICT, sport en mobiliteit. Andere budgetten moeten het vaak met getallen van een of twee cijfers minder doen, zoals cultuur en onderwijs.

Groen-sp.a vindt de budgetten voor flankerend onderwijs te mager. Van...

Pagina's